Iga liikme tee ja areng Kaitseliidus on pisut erinev, sõltudes paljudest asjaoludest. Seetõttu on järgnev kirjeldus väga üldistav ning ei pruugi kohanduda just sinule. Pärast seda, kui oled Kaitseliidu liikmeks vastu võetud pead tasuma liikmemaksu, käima relvaatesteerimisel ning andma vande. Edasi määratakse sind üksusesse, ning see määramine sõltub sellest, milline on su tervislik seisund, kas sul on läbitud ajateenistus või oled sa kutsealune. Kui ajateenistus on läbimata või läbitud ennem 2000 aastat ootab sind esimese asjana ühtlustuskursus ehk baaskursus. Peale seda algabki su loodetavasti aktiivne tegevus Kaitseliidus, kuhu mahub üldväljaõpet, erialakursuseid, erinevaid atraktiivseid laskeharjutusi ning soovi korral ka sportlasketreeninguid. Lisaks ka seltsielu ning erinevaid mittemilitaarseid üritusi. Ning see kõik saab toimuma heas ja toetavas seltskonnas!