Alates 2005. aastast on Kaitseliidu keskjuhatuse poolt kehtestatud Kaitseliidu sisseastumis- ja liikmemaks. Sisseastumis- ja liikmemaksudena laekunud raha antakse maleva juhatuse kasutusse omatulude eelarvesse. Laekunud rahad jäävad malevkondade (üksik-kompaniide) juhatuste kasutada. Liikmemaksud peavad olema tasutud iga aasta 1. septembriks.

Liikmemaksust vabastamiseks peab liige esitama vastava avalduse Lõuna ÜK juhatuse nimele. Tegevliikme aastamaks on 12 EUR.

Makserekvisiidid:
Makse saaja: Kaitseliit
Arveldusarve: 10022002422007
Viitenumber: 62020100122
Selgitusse : 10TAL Lõuna kompanii ja mida ning kelle eest makstakse (Näide: 10TAL Lõuna kompanii Jürto Kivipallur 2009 liikmemaks)